यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

२०७९ फाल्गुन २१, आईतवार ०८:२१ बजे

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार कालो अङ्गुरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी २०० रुपैयाँ, हरियो अङ्गुर र भारतीय सुन्तला ११० रुपैयाँ, अनार २८० रुपैयाँ र आभोकाडो ५०० रुपैयाँ, अमला ८० रुपैयाँ, किवी ४०० रुपैयाँ र अम्बा १०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

समितिका अनुसार नेपाली ठुलो गोलभेँडा ४० रुपैयाँ, अदुवा ९० रुपैयाँ, रातो आलु २४ रुपैयाँ, सेतो आलु १७ रुपैयाँ रहेको छ भने स्थानीय काउली २५ रुपैयाँ, कागती २२० रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी ४०० रुपैयाँ र हरियो खुर्सानी ११० रुपैयाँ प्रतिकेजी कायम भएको छ ।

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(कालो)केजीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
अदुवाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
आलु रातोके.जी.रू २४.००रू २६.००रू २५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २१.००रू २३.००रू २२.००
आलु सेतोके.जी.रू १७.००रू १८.००रू १७.३३
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
उखुप्रति वटारू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काउली तराईके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.३३
काउली स्थानियके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
किनुके.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कोइरालोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गाजर(तराई)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २०.००रू २५.००रू २२.३३
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.३३
ग्याठ कोबीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
घिरौलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
चमसूरको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३३.३३
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
जिरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
तरुलके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३१०.००रू ३३०.००रू ३२०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३६०.००रू ३४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
न्यूरोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
परवर(तराई)केजीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
पार्सलेके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पालूगो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पुदीनाके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
प्याज हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
बकूलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बन्दा(तराई)केजीरू १०.००रू १५.००रू १२.३३
बन्दा(नरिवल)केजीरू १०.००रू १५.००रू १२.३३
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भिण्डीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
मटरकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
मेथीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
रुख टमाटरकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लप्सीके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १८०.००रू १९०.००रू १८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
सलगमके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
सेलरीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
सौफको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
स्याउ(झोले)के.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार