यस्तो छ आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची

२०८० असार २९, शुक्रबार

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज ठुलो नेपाली गोलभेँडा, भटमासकोशा र तितो करेला प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेँडा २२ रुपैयाँ ५० पैसा, टनेल गोलभेँडा ३५ रुपैयाँ, रातो आलु ४७ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ३६ रुपैयाँ, रातो मुडेको आलु ३९ रुपैयाँ, सेतो आलु ३५ रुपैयाँ ६७ पैसामा किनबेच हुनेछ ।

उता,  सुकेको प्याज ५० रुपैयाँ, लोकल गाजर, स्थानीय काउली, भटमासकोशा, पालूगो साग, न्यूरो, ब्रोकाउली, लोकल काँक्रो प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ, मकै बोडी ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्थानीय ज्यापु काउली ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो मूला ४५ रुपैयाँ, लोकल सेतो मूला १४ रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो ८६ रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ११६ रुपैयाँ ६७ पैसामा कारोबार भइरहेको छ ।

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
आलु रातोके.जी.रू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३७.००रू ३६.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
आलु सेतोके.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४९.००रू ५१.००रू ५०.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू २०.००रू १४.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २३.३३
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
मकै बोडीकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
रायो सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
पालूगो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
कुरीलोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २३३.३३
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
पुदीनाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
तामाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३२.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
आँप(दसहरी)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
आँप(चोसा)केजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ५५०.००रू ५८०.००रू ५६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मौसमके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
किविकेजीरू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २८८.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९२.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९३.३३
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लसुन हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २००.००रू २१०.००रू २०६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१०.००रू ३३०.००रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३४०.००रू ३३०.००
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार