यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

२०८० कार्तिक २४, शुक्रबार

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।

शुक्रबार गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ, रातो आलु ५७ रुपैयाँ ५० पैसा, सुकेको प्याज ९८ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ । लोकल गाजर किलोको ५५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ३०, रातो मूला  ४३‍‍.३३, सेतो मूला १७ रुपैयाँ ५० पैसा, भन्टा ५० रुपैयाँ प्रति किलो मूल्य तोकिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २८.०० रू ३५.०० रू ३१.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
आलु रातो के.जी. रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५७.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ३६.०० रू ३५.६७
आलु सेतो के.जी. रू ३८.०० रू ४०.०० रू ३९.२०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ९५.०० रू १००.०० रू ९८.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
बन्दा(तराई) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मूला रातो के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
मकै बोडी केजी रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
मटरकोशा के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
टाटे सिमी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
तितो करेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
लौका के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४७.५०
चिचिण्डो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
घिरौला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू १०.०० रू २०.०० रू १५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भिण्डी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बरेला के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
स्कूस के.जी. रू ८.०० रू १२.०० रू १०.००
रायो साग के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
पालूगो साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
मेथीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
बकूला के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
तरुल के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू ७०.०० रू ९०.०० रू ७८.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
कुरीलो के.जी. रू १,०००.०० रू १,२००.०० रू १,१००.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रातो बन्दा के.जी. रू १४०.०० रू १६०.०० रू १५०.००
जिरीको साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सेलरी के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
पार्सले के.जी. रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
सौफको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
पुदीना के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १६०.०० रू १७०.०० रू १६६.६७
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
अनार के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
अंगुर(कालो) केजी रू ४००.०० रू ४२०.०० रू ४१०.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू १०६.६७
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मौसम के.जी. रू ९०.०० रू ११०.०० रू १००.००
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
निबुवा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७
अम्बा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
किवि केजी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
शरीफा के‍.जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
अमला के.जी रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५८.३३
अदुवा के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १५८.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
लसुन हरियो के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९३.३३
हरियो धनिया के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३६०.०० रू ३८०.०० रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
रुख टमाटर केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार