यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

२०८० मंसिर २, शनिबार

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।

शनिबार गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो २९ रुपैयाँ, रातो आलु ५७ रुपैयाँ, सुकेको प्याज ९२ प्रतिकिलो तोकिएको छ । लोकल गाजर किलोको ५५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली १७ रुपैयाँ ५० पैसा, रातो मूला  ३२ रुपैयाँ ५० पैसा,  लाम्चो भन्टा १७ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति किलो मूल्य तोकिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू २९.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३०.०० रू ४५.०० रू ३७.००
आलु रातो के.जी. रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३४.०० रू ३६.०० रू ३५.००
आलु सेतो के.जी. रू ३६.०० रू ४०.०० रू ३८.४०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ९०.०० रू ९५.०० रू ९२.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
मूला रातो के.जी. रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३२.५०
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
भन्टा डल्लो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मकै बोडी केजी रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
मटरकोशा के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
टाटे सिमी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
लौका के.जी. रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
घिरौला के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू १०.०० रू २०.०० रू १५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू १०.०० रू २०.०० रू १५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भिण्डी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
बरेला के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.००
पिंडालू के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
स्कूस के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
रायो साग के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
पालूगो साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
मेथीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
बकूला के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
तरुल के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू ५०.०० रू ७०.०० रू ६०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.००
कुरीलो के.जी. रू १,०००.०० रू १,२००.०० रू १,१००.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ३५.०० रू ५०.०० रू ४२.५०
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रातो बन्दा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
जिरीको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
सेलरी के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
पार्सले के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
सौफको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
पुदीना के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १६०.०० रू १७०.०० रू १६६.६७
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३६.००
अनार के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
अंगुर(कालो) केजी रू ३८०.०० रू ४००.०० रू ३९०.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मौसम के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू १०.०० रू २०.०० रू १५.००
निबुवा के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
अम्बा के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
लप्सी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
किवि केजी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
अदुवा के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
लसुन हरियो के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू १००.०० रू १५०.०० रू १२४.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १००.०० रू १५०.०० रू १२५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३५०.०० रू ३६०.०० रू ३५५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २१०.०० रू २२०.०० रू २१५.००
रुख टमाटर केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

ताजा समाचार