यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

२०८१ बैशाख ५, बुधबार

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठुलो भारतीयको औसत मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो लोकलको ३० रुपैयाँ, सेताे मुला ४० रुपैयाँ कायम रहेको छ ।

यसैगरी रातो आलुको ४७ रुपैयाँ ६० पैसा, प्याज सुकेको भारतीय ६७ रुपैयाँ, काउली स्थानीयको ५५, गाजर ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा, टाटे सिमीको ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
आलु रातो के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४७.६०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४७.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ६५.०० रू ७०.०० रू ६७.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३८.३३
गाजर(तराई) केजी रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३३.३३
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३७.५०
बोडी(तने) के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
मटरकोशा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू १०८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
टाटे सिमी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तितो करेला के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
लौका के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
परवर(तराई) केजी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
घिरौला के.जी. रू ७०.०० रू ९०.०० रू ७८.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भिण्डी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
बरेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
स्कूस के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
रायो साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बकूला के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
तरुल के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू ११०.०० रू १३०.०० रू ११८.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३३०.००
कुरीलो के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
न्यूरो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७३.३३
चुकुन्दर के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सजिवन के.जी. रू १००.०० रू १५०.०० रू १२५.००
कोइरालो के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
जिरीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सेलरी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
पार्सले के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
सौफको साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
पुदीना के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
कागती के.जी. रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
अनार के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
अंगुर(कालो) केजी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४८.३३
मौसम के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ९०.०० रू ८०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
रुख कटहर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
अम्बा के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
किनु के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
किवि केजी रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
अदुवा के.जी. रू २७०.०० रू २८०.०० रू २७५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
लसुन हरियो के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
हरियो धनिया के.जी. रू ५०.०० रू ८०.०० रू ६२.५०
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २७०.०० रू २८०.०० रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार