काठमाडौँमा यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्यसूची

२०८१ बैशाख २४, सोमबार

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजहरुका मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ कायम हुँदा गोलभेँडा सानो लोकलको ३० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यसैगरी आलु रातोको ५०, प्याज सुकेको भारतीयको ७०, काउली स्थानीयको ६०, मकै बोडीको १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी रायो सागको ८०, तामाको १२०, केरा दर्जनको १४०, कालो अंगुरको ३०० रुपैयाँ कायम भएको समितिले जनाएको छ ।

वि.सं. बैशाख २४, २०८१ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
आलु रातो के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४७.६०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४८.०० रू ५०.०० रू ४९.००
आलु सेतो के.जी. रू ४०.०० रू ४२.०० रू ४१.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ६५.०० रू ७०.०० रू ६८.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५५.०० रू ६०.०० रू ५८.००
गाजर(तराई) केजी रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७४.००
मकै बोडी केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
मटरकोशा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
तितो करेला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
लौका के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
परवर(तराई) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिरौला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५४.००
झिगूनी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २५.०० रू ४०.०० रू ३३.००
भिण्डी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बरेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८३.३३
रायो साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३८.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३६०.०० रू ४००.०० रू ३८०.००
कुरीलो के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
न्यूरो के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
चुकुन्दर के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सजिवन के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
पुदीना के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
कागती के.जी. रू २८०.०० रू ३२०.०० रू ३००.००
अनार के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
आँप(मालदह) के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आँप(दसहरी) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
अंगुर(कालो) केजी रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मौसम के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
रुख कटहर के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अदुवा के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.००
लसुन हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
हरियो धनिया के.जी. रू १००.०० रू १५०.०० रू १२५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३००.०० रू ३३०.०० रू ३१५.००

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार