यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

२०८१ बैशाख २५, मंगलवार

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ । मंगलबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज सुकेकाे भारतीय ६८ रुपैयाँ, लोकल गाजर ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रति केजी रहेको छ ।

स्थानीय काउली ५५ रुपैयाँ, लौका ३५ रुपैयाँ, भिण्डी ५५ रुपैयाँ र लोकल सानो गोलभेँडा ३२ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति केजी तोकिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३८.००
आलु रातो के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४८.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४८.०० रू ५०.०० रू ४९.००
आलु सेतो के.जी. रू ४०.०० रू ४२.०० रू ४१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ६६.०० रू ७०.०० रू ६८.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
गाजर(तराई) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बन्दा(तराई) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बन्दा(नरिवल) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मटरकोशा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
तितो करेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
लौका के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
परवर(तराई) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
घिरौला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.००
झिगूनी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४२.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २५.०० रू ४०.०० रू ३३.००
सलगम के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
भिण्डी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बरेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
स्कूस के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
रायो साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
मेथीको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू ११०.०० रू १३०.०० रू १२२.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३८०.००
कुरीलो के.जी. रू ३००.०० रू ४००.०० रू ३५०.००
न्यूरो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सजिवन के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
जिरीको साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
पार्सले के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
सौफको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
पुदीना के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
केरा दर्जन रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
कागती के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
अनार के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
आँप(मालदह) के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आँप(दसहरी) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) केजी रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
अंगुर(कालो) केजी रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मौसम के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ७०.०० रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
रुख कटहर के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
किवि केजी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
अदुवा के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ९०.०० रू ११०.०० रू १००.००
लसुन हरियो के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६३.३३
हरियो धनिया के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३४.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार