यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

२०८१ जेष्ठ २५, शुक्रबार

काठमाडौँ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।

शुक्रबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ५२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । प्याज सुकेको ७२ रुपैयाँ ४० पैसा, लोकल गाजर ५५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ । स्थानीय काउली ४५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल २१ रुपैयाँ ६० पैसा, लौका ५५ रुपैयाँ, भिण्डी ३१ रुपैयाँ ६० पैसा र लोकल सानो गोलभेँडा २२ रुपैयाँ ५० प्रति केजी तोकिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३२.४०
आलु रातो के.जी. रू ५०.०० रू ५५.०० रू ५२.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४६.०० रू ४८.०० रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) केजी रू ४६.०० रू ४८.०० रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ७०.०० रू ७५.०० रू ७२.४०
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू १८.०० रू २५.०० रू २१.६०
काउली स्थानिय के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५३.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २६.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मटरकोशा के.जी. रू २२०.०० रू २४०.०० रू २३०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
भटमासकोशा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तितो करेला के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.००
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
परवर(तराई) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
घिरौला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
झिगूनी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
भिण्डी के.जी. रू २८.०० रू ३५.०० रू ३१.६०
सखरखण्ड के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
पिंडालू के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
स्कूस के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रायो साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
पालूगो साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
चमसूरको साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
तोरीको साग के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २६.६७
मेथीको साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९२.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
कुरीलो के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
न्यूरो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
ब्रोकाउली के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सजिवन के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
पुदीना के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
तामा के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३३.३३
कागती के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६६.००
अनार के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
आँप(मालदह) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
आँप(दसहरी) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
मौसम के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ७०.०० रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.३३
रुख कटहर के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल) के.जी. रू १००.०० रू १५०.०० रू १२५.००
लीच्ची(भारतीय) केजी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
किवि केजी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
अदुवा के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
लसुन हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
हरियो धनिया के.जी. रू ३००.०० रू ४००.०० रू ३५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २३०.०० रू २५०.०० रू २४२.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १७०.०० रू १८०.०० रू १७६.६७
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३२०.०० रू ३३०.०० रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३३०.०० रू ३४०.०० रू ३३५.००
राजा च्याउ के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार